АСОЦІАЦІЯ
"Інформаційні технології в будівництві України"

УКРАСБІТ

ASSOCIATION
"Information Technology in Construction of Ukraine"

UACIT
 

Членство в асоціації


 

Членство в асоціації

 

- Членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність пов’язану з розробленням, створенням, розповсюдженням, впровадженням і супроводом інформаційних технологій чи комп’ютерних програм, підтримує мету і завдання Асоціації, зобов’язався дотримуватись вимог цього Статуту, подав письмову заяву про вступ до Асоціації, сплатив вступний внесок та своєчасно сплачує членські внески.

- Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах і припиняється лише у зв'язку з виключенням члена Асоціації або при виході члена з Асоціації.

- В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

- Рішення про прийняття заявника до складу дійсних членів Асоціації та про виключення зі складу членів Асоціації приймають Загальні збори членів Асоціації.

- Рішення про прийняття заявника до складу асоційованих членів Асоціації приймає Президія Асоціації.

- Члени Асоціації (юридичні особи) приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому Статутом.

- Участь в Асоціації припиняється у разі: подання членом заяви про вихід із Асоціації або виключення члена Асоціації зі її складу у разі, якщо: він припиняє свою діяльність; він не виконує вимог передбачених законодавством, цим Статутом (у тому числі не сплачує внески до Асоціації протягом шести місяців).

- Рішення про виключення члена з Асоціації приймається кваліфікованою більшістю голосів членів Асоціації присутніх на Загальних зборах членів Асоціації.

15.02.2016
Of the establishment of the first electronic computer

05.11.2015
George Boole - creator of logic algebra

11.10.2015
The DNDIASB node created as the Ukrainian part of the European Grid Infrastructure (EGI)

11.10.2015
Pilot project to create a prototype of the geospatial data infrastructure

 News

15.02.2016
Of the establishment of the first electronic computer

05.11.2015
George Boole - creator of logic algebra

11.10.2015
The DNDIASB node created as the Ukrainian part of the European Grid Infrastructure (EGI)

11.10.2015
Pilot project to create a prototype of the geospatial data infrastructure


 
23.03.2016
Association UACIT is a Member of the European Council of Civil Engineers from 4 March 2016

22.03.2016
21-22 Oktober Athens, Greece

03.12.2015
Agreement on cooperation between the Association and the Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine

 Association news

23.03.2016
Association UACIT is a Member of the European Council of Civil Engineers from 4 March 2016

22.03.2016
21-22 Oktober Athens, Greece

03.12.2015
Agreement on cooperation between the Association and the Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine

 


2A Kryvonosa str. Kyiv 03037 Ukraine
phone +380 44 451-5360    fax +380 44 249-3426
E-mail : office@uacit.org.ua
When using materials from this site link to www.uacit.org.ua is mandatory
UACIT Kyiv 2015-2016 © NVPP "Hyperon" D.Girnyk, A.Nemynushcha
Service of technical support site: Hyperon