АСОЦІАЦІЯ
"Інформаційні технології в будівництві України"

УКРАСБІТ

ASSOCIATION
"Information Technology in Construction of Ukraine"

UACIT
 

Місія


 

Асоціація УКРАСБІТ ставить перед собою наступні цілі:

 
- Співпраця з органами державної влади з   питань нормативно-правового  врегулювання  загальних засад функціонування ринку інформаційних технологій та програмного забезпечення.
- Представництво та захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших організаціях як в Україні так і за кордоном.
- Участь у виробленні державної політики пов’язаної з розвитком інформаційних технологій та програмного забезпечення в країні, у розробці проектів нормативно-правових актів і нормативних документів у цих сферах.
- Ініціювання (участі) у розробці та реалізації місцевих, регіональних, міжнародних, комерційних, державних, галузевих, інших програм, пов’язаних із розробленням програмних продуктів у будівельній галузі.
- Активізація обміну досвідом між членами Асоціації у сфері інформаційних технологій. Серед членів Асоціації збирається лише інформація про проблеми в діяльності членів Асоціації з  метою  пошуку  оптимальних  шляхів  їх вирішення та інформація про  розвиток відносин співробітництва з органами влади. Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не  раніше  місяця  після її збирання та не може використовуватися проти  членів  Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані  щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних  стратегій  ведення  господарської  діяльності,  обмін якими   може   сприяти   координації   конкурентної  поведінки  та можливості   передбачити   поведінку  інших  учасників  Асоціації, конкурентів та споживачів.
- Сприяння та надання допомоги членам Асоціації у впровадженні новітніх інформаційних та комп'ютерних технологій шляхом відповідного інформування, ініціювання та проведення семінарів, конференцій, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів, виступів у засобах масової інформації.
- Проведення аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на ринках інформаційних технологій, інформаційно-методичної підтримки членів Асоціації та інших суб’єктів ринків, пов’язаної із впровадженням програмних продуктів у будівельній галузі.
- Сприяння стандартизації якості, надійності та безпеки програмного забезпечення для будівельної галузі.
- Проведення безоплатної сертифікації виконавців робіт (послуг) на ринку інформаційних технологій.
- Сприяння формуванню  системи   професійної   підготовки фахівців для членів Асоціації шляхом співпраці з профільними вищими навчальними закладами та участі в перепідготовці кадрів.
- Сприяння зниженню нелегального використання програмного забезпечення в Україні.
- Сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки.

15.02.2016
Of the establishment of the first electronic computer

05.11.2015
George Boole - creator of logic algebra

11.10.2015
The DNDIASB node created as the Ukrainian part of the European Grid Infrastructure (EGI)

11.10.2015
Pilot project to create a prototype of the geospatial data infrastructure

 News

15.02.2016
Of the establishment of the first electronic computer

05.11.2015
George Boole - creator of logic algebra

11.10.2015
The DNDIASB node created as the Ukrainian part of the European Grid Infrastructure (EGI)

11.10.2015
Pilot project to create a prototype of the geospatial data infrastructure


 
23.03.2016
Association UACIT is a Member of the European Council of Civil Engineers from 4 March 2016

22.03.2016
21-22 Oktober Athens, Greece

03.12.2015
Agreement on cooperation between the Association and the Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine

 Association news

23.03.2016
Association UACIT is a Member of the European Council of Civil Engineers from 4 March 2016

22.03.2016
21-22 Oktober Athens, Greece

03.12.2015
Agreement on cooperation between the Association and the Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine

 


2A Kryvonosa str. Kyiv 03037 Ukraine
phone +380 44 451-5360    fax +380 44 249-3426
E-mail : office@uacit.org.ua
When using materials from this site link to www.uacit.org.ua is mandatory
UACIT Kyiv 2015-2016 © NVPP "Hyperon" D.Girnyk, A.Nemynushcha
Service of technical support site: Hyperon